Skip to main content

Vår programvare

Vår programvare er utviklet i nært samarbeid med kunder i eiendom og energiselskaper. Disse produktene vil hjelpe kunden med å spare energi og med å oppnå sine miljømål. Disse programmer er fabrikat uavhengige når det gjelder tilknytning til lokal automatikk (controllere, PLS, undersentraler, noder, målesystemer, etc.), noe vi anser som en utrolig fordel for våre kunder.

Hvilke næringer drar nytte av vår programvare?
Eiendomsselskaper, forvaltningsselskaper, borettslag, kommuner, energiselskaper og driftspersonale.

Hvem er brukerne av en programvare? Teknikere, bygningsingeniører og energijegere bruker Metering, Online og Analyse. Økonomer og beslutningstagere bruker Analyse.

Sucus Online

Kontrollere og justere tiltak som iverksettes. Med moderne tekniske system i eiendommen øker mengden av ulike maskin- og programvarer som krever en serviceorganisasjon for sikker drift. SUCUS Online er en skybasert tjeneste som
eliminerer behovet av å investere i en egen IT-struktur. Tjenesten hjelper store som små eiendomsbesittere å minimere sine IT-kostnader, Øke driftsssikkerheten og finne nye muligheter til å spare energi.

Sucus Analyse

Analyserer de innsamlede dataene for å treffe den riktige avgjørelsen.Et kraftfullt verktøy for energioppfølging samt overvåking og beregning av måleverdier. Gir drifts- og økonomiansvarlige bedre kontroll på driftsøkonomien for såvel enkle eiendommer som større eiendomsmasser. Perfekt hjelp for energimerkingens krav.

Sucus MeView

Sucus MeView gir beboere kontroll på hjemmets energibruk mens eiendomsforvaltere, kundeservice og driftsteknikere får informasjon om såvel beboeres behov som eiendommens status.